Kontigo Care > Nyhetsbrev > Våruppdatering i Previct

Våruppdatering i Previct

Hej!

Här är våra uppdateringar som du hittar från och med torsdag den 7 mars 2019 i Previct

Hoppas du kommer gilla dem!

 

 • Globala frågeformulärsmallar, där AUDIT o DUDIT finns färdiga att använda
 • Skapa en frågeformulärsmall som du kan dela med dina kollegor, vilket minskar arbetsbelastningen för en arbetsgrupp
 • Stöd för olika tidszoner, patient/behandlare kan befinna sig i olika tidszoner, bra vid utlandsvistelser
 • Du kan i informationstexten (när du skapar frågor/rutiner) lägga in länkar till internet, tex välj din favorit Youtube klipp på avslappningsövning eller annan relevant information från nätet som visas i appen hos patienten. Du kan därmed bygga ett utbildningspaket med befintligt material från nätet som din klient får i sin app
 • Äntligen kan du själv välja namn på ”HJÄLP” knappen
 • Redigera status på spel/drog-”pluppar” i kalendern (som för alkoholmätningar) dvs klassa om mätningar utifrån övrig information tex ett drogtest
 • Inkludera/exkludera hjälpknappstryckningar i avvikelserapporter till kontaktpersoner
 • ‘Nyktra dagar’ även för Spel och Droger samt motiverande Troféer i appen för klienten på samma sätt som för alkohol.
 • Historik över SMS skickade från vårdgivare till patient
 • Välja mål med behandlingen: Absolutism eller Skademinimering, vilket styr vad som sätts som nykterhetsgräns, för att minska risken att det blir fel. Absolutism ger standardnykterhetsgräns 0.05‰ och Skademinimering 0.2‰. Du kan fortfarande ändra gränsen själv vid Skademinimering om du önskar.
 • Ansiktsigenkänning finns nu för att du endast ska behöva titta på de bilder som avviker. Avvikelser behöver inte betyda fusk, kan tex vara solglasögon, för mörkt, att fler personer är med på fotot. Du kan fortfarande välja att titta på alla foton om du önskar.