Kontigo Care > Våra historier > Samverkan & Previct – ett framgångsrecept från Trollhättan

Samverkan & Previct – ett framgångsrecept från Trollhättan

Socialtjänsten i Trollhättan identifierade 2015 vikten av att arbeta fram en metod för att kunna hjälpa hela familjen samtidigt vid beroendeproblematik. Helena Larsson och Josefin Ahlin från Familjestöd berättar om hur de tillsammans med övriga aktörer, bland annat Vuxenenheten, skapat en gemensam samverkansmodell, FIM – Familjer i missbruk. En viktig komponent inom FIM har varit beroendebehandlingsverktyget Previct.

Läs hela artikeln här: Case Trollhättan Final 20200901