Previct Gambling - ett digitalt stöd vid spelberoende

Vi har skapat nästa generation digitala verktyg för beroendevården

Tillsammans med ledande forskare och vården

Varför Previct Gambling?

Spelberoende är ett samhällsproblem som finns i alla samhällsklasser.

Vi på Kontigo Care finns till för att göra människor fria från beroendesjukdomar.

 

Previct Gambling är ett unikt digitalt verktyg för behandling och preventivt arbete vid spelberoende. Patienten utför stora delar av vården i sin egen hemmiljö med hjälp av en app i mobilen och får hjälp med att hantera spelsug, skapande av nya positiva beteenden och vanor, förståelse för känslors påverkan på agerande, stöd och struktur i vardagen och möjlighet att följa måendet.

Vår användarvänliga lösning ger behandlaren  unik kunskap om vårdtagaren och är utformad för att på ett enkelt sätt bygga vården utifrån vårdtagarens behov. Informationen erhålls i realtid, vilket möjliggör en förstärkt vård och möjligheten att på ett tidigt stadium identifiera återfall.

X

Kontakta oss för en demo!

Fyll i dina uppgifter nedan.

Vi kontaktar dig inom kort för en genomgång av Previct

Så fungerar Previct Gambling

Behandling inleds

Patienten får tillgång till Kontigo Cares användarvänliga applikation.

Daglig uppföljning

Patienten återkopplar dagligen och svarar på frågor om spel samt får stöd och påminnelser att utföra uppgifter och rutiner för att skapa positiva beteendemönster.

Realtidsanalys

I ett lättöverskådligt gränssnitt varnas behandlaren om avvikelser i beteendet så hen omgående kan kontakta patienten och förhindra ett återfall.

Få reda på hur ni kan använda Previct!

Kontakta oss för en demo
X

Kontakta oss för en demo!

Fyll i dina uppgifter nedan.

Vi kontaktar dig inom kort för en genomgång av Previct