Previct Alcohol - morgondagens digitala beroendevård

Vi har skapat nästa generation digitala verktyg för beroendevården

Varför Previct Alcohol?

Alkoholmissbruk är ett av våra stora samhällsproblem. Kostnaden i Sverige är närmare 100 miljarder kronor och sjukdomen innebär ett enormt lidande för dessa individer och inte minst deras familjer.

Vi på Kontigo Care finns till för att göra människor fria från beroendesjukdomar. Previct Alcohol är en digital, medicinteknisk produkt för förstärkt behandling vid skadligt bruk av alkohol.

Systemet är baserat på våra patentsökta digital biomarkörer för att tidigt identifiera återfall och är ett komplement och stöd vid behandling, oberoende av behandlingsmetod. Vårdgivaren får realtidsinformation om beteendeförändringar och terapiföljsamhet, vilket möjliggör individanpassade vårdinsatser samt möjlighet att tidigt agera vid avvikelser från vårdplanen.

För vårdtagaren innebär det en stor frihet att själv i sin egen hemmiljö kunna utföra stora delar av vården och motiveras till positiva beteendeförändringar för långsiktiga resultat. Dessutom är det en trygghet att veta att vården vet hur det går i realtid och vid problem ger möjlighet att agera.

Systemets unika digitala biomarkörer hjälper vården att på ett tidigt stadium se om ett återfall är på väg. Det var just traditionella biomarkörer som gav förutsättningar för dagens moderna och framgångsrika cancervård; nu har vi skapat digitala biomarkörer för framgångsrik beroendevård. Vården sker alltid på vårdtagarens villkor och behandlingen sker till stor del i patientens vardag. På så sätt blir patienten delaktig, och långsiktiga och lönsamma behandlingsresultat kan uppnås.

X

Kontakta oss för en demo!

Fyll i dina uppgifter nedan.

Vi kontaktar dig inom kort för en genomgång av Previct

Så fungerar Previct Alcohol

Behandling inleds

Patienten får tillgång till Kontigo Cares användarvänliga applikation.

Daglig uppföljning

Patienten återkopplar dagligen och utför nykterhetstest samt får stöd och påminnelser att utföra uppgifter och rutiner för att skapa positiva beteendemönster.

Realtidsanalys

I ett lättöverskådligt gränssnitt varnas behandlaren om avvikelser i beteendet så hen omgående kan kontakta patienten och förhindra ett återfall.

Få reda på hur ni kan använda Previct !

Kontakta oss för en demo
X

Kontakta oss för en demo!

Fyll i dina uppgifter nedan.

Vi kontaktar dig inom kort för en genomgång av Previct