Kontigo Care > Aktuellt > Kontigo Care vinner eHealth Award 2018

Kontigo Care vinner eHealth Award 2018

Kontigo Cares produktchef Maria Winkvist tar emot priset

Kontigo Care har vunnit eHealth Award 2018. Utmärkelsen är baserad på regeringens och SKL’s ”Vision e-hälsa 2025”, enligt vilken Sverige skall vara världsledande i eHälsa år 2025. Här är juryns motivering:
”Kontigo Care levererar en produkt i linje med Vision e-hälsa 2025. Deras digitala lösning medför fördelar för patienten, anhöriga, vårdgivare och organisation, samt för samhället i stort. Ett utbrett problem adresseras, vilket leder till förbättrad behandlingskvalitet för en stor patientgrupp. Vinnaren bidrar även till att den nationella ambitionen om mer engagerade patienter och en jämlik vård kan uppnås. Lösningen är mycket skalbar och har stor potential för andra användningsområden inom vården.”

Kontigo Cares VD Henrik Nordlindh kommenterar priset:
”Det är mycket stort att Kontigo Care idag blev utsett till årets eHälsobolag. eHealth Award är ett prestigefyllt pris och vi är mycket stolta vinnare. Även om det är trevligt att vara ett av Sveriges hetaste eHälsobolag, så är den största betydelsen av utmärkelsen att den sätter fokus på vår mission att förändra svensk och internationell beroendevård. Det är oacceptabelt att 80 % av alla patienter som genomgår behandling mot alkoholmissbruk tar återfall, att kompetenta behandlare inte har tillgång till moderna och digitala medicintekniska produkter och att samhället saknar verktyg för en effektiv allokering av begränsade resurser. Vi tackar juryn för detta mycket fina pris, våra aktieägare för att de har stöttat oss under en lång uppbyggnadsfas och vi tackar våra många kunder och användare för den uppmuntran som de ger oss i vårt dagliga arbete. Slutligen skänker vi också en tanke till de många som här och nu, direkt eller indirekt, är utsatta för konsekvenserna av ett alkohol- eller spelberoende, och som ännu inte fått dra nytta av våra digitala AI-baserade preventionslösningar. Vi hoppas att denna utmärkelse ska uppmärksammas av beslutsfattare inom beroendevårdssektorn och att utmärkelsen ska bidra till att vi tillsammans kan göra livet bättre för ett stort antal människor”

Klicka här för att se prisutdelningen från Vitalis.