Kontigo Care > IR Pages > Privat: Investor Relations > Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Kontigo Care genomför kostnadsbesparingar

Kontigo Care tecknar avtal med ny kommunkund

Kontigo Care tecknar avtal med två nya kommunkunder

Två kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct®. Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till cirka 120…

Kontigo Care kommunicerar affärsuppdatering

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” och/eller ”Bolaget”) kommunicerar idag en affärs-uppdatering. Affärsuppdateringen sammanfattas:

Kallelse till årsstämma i Kontigo Care AB (publ)

Kontigo Care tecknar avtal med tre nya kommunkunder

Tre kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct®. Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till cirka 45…

Kontigo Care etablerar digital biomarkör för behandling av alkoholberoende

Kontigo Care AB (”Kontigo Care” och/eller ”Bolaget”) informerar idag om att Bolaget som ett resultat från den kliniska studie som Bolaget genomfört under åren 2015-2018…

Kontigo Care tecknar avtal med tre nya kommunkunder

Tre kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct®. Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till cirka 95…

Kontigo Care genomför riktad nyemission om cirka 9,8 Mkr

Kontigo Care AB (publ) ("Kontigo Care” eller ”Bolaget”) offentliggör idag att Bolagets styrelse med stöd av bemyndigande från årsstämman den 29 maj 2017 beslutat om…

Kontigo Care ökade intäkterna med 476 % under 2017

Kontigo Care ökade intäkterna med 476 % under 2017; VD Henrik Nordlindh kommenterar: 

Kontigo Care tecknar avtal med två nya kommunkunder

Två kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct® . Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till cirka…

Kontigo Care kommunicerar affärsuppdatering

Kontigo Care tecknar avtal med två nya kommunkunder

Två kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsoapplikation Previct® Alcohol. Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till cirka…

Kontigo Care tecknar avtal med tre nya kommunkunder

Resultaten från Växtzon-projektet offentliggörs

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” och/eller Bolaget) informerar idag om att rapporten från samverkansprojektet Växtzon, där fyra kommuner i mellan-Sverige testat Kontigo Cares eHälso-plattform…

Kontigo Care och Avonova Hälsa inleder samarbete

Kontigo Care lanserar eHälsoplattformen Previct®

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” och/eller ”Bolaget”) offentliggör idag lanseringen av Bolagets nya eHälsoplattform Previct®. Previct® är ett sammandrag av två viktiga faktorer för…

Kontigo Care tecknar avtal med två nya kommunkunder

Två kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsosystem TripleA. Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till cirka 80…

Kontigo Care tecknar avtal med tre nya kommunkunder

Tre kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsosystem TripleA. Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till 60 000…

Kontigo Cares VD köper aktier i bolaget

Kontigo Care informerar om ledningsförändring

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” och/eller ”Bolaget”) informerar idag om att Kontigo Cares IR-ansvarig och bolagsjurist, Annika Johansson, på egen begäran kommer att lämna…

Kontigo Care dubbel finalist i Nordic Startup Awards 2017

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) har blivit utsett till finalist i kategorierna Best Social Impact Startup och Best Health/Lifestyle Tech Startup i Nordic Startup…

Kontigo Care tecknar avtal med två nya kommunkunder

Två kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsosystem TripleA. Tillsammans har de båda kommunerna en befolkningsmängd…

Kontigo Care tecknar avtal med fyra kommuner för leverans av TripleA

Fyra kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) ("Kontigo Care") avseende leverans av bolagets eHälsosystem TripleA. Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till 215 000…

Kontigo Care genomför riktad nyemission

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” och/eller ”Bolaget”) offentliggör idag att styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman den 29 maj 2017 beslutat om riktad…

Kontigo Care avyttrar varumärkesrättigheterna för AceTrack

Kontigo Care har fattat ett strategiskt beslut att avyttra varumärkesrättigheterna för ketonmätaren AceTrack. Beslutet är fattat utifrån Kontigo Cares val att fokusera på att uppnå…

Kontigo Care: Avtal med tre kommuner som tillsammans omfattar över 200 000 invånare

Tre kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care avseende leverans av bolagets eHälsosystem TripleA. De tre kommunerna har tillsammans en befolkningsmängd om cirka 210 000…

Kontigo Care tecknar avtal med två kommuner

Två kommuner, med sammanlagt cirka 25 000 invånare, har tecknat avtal med Kontigo Care avseende leverans av bolagets eHälsosystem TripleA.

Kontigo Care lanserar eHälso-lösningen TripleG för vård av spelberoende

Sedan Kontigo Care AB (publ) bildades 2013 har bolaget utvecklat en eHälso-plattform som med dess avancerade mjukvara möjliggör diagnos, individanpassad vård och prediktion vid beroendesjukdomar.…

Kontigo Care lanserar ny webbplats

Kontigo Care har lanserat en ny webbplats som är omarbetad med ny design och funktionalitet för att kunna kommunicera bolagets verksamhet, produkter och utveckling gentemot…

Kontigo Care tecknar avtal med tre nya kommunkunder

Tre kommuner, med en sammanlagd befolkningsmängd om cirka 25 000 invånare, har tecknat avtal med Kontigo Care avseende leverans av bolagets eHälsosystem TripleA.