Kontigo Care > Nyhetsbrev > GDPR-feber? Lugn, vi har koll

GDPR-feber? Lugn, vi har koll

Kontigo Care samarbetar med SHARP COOKIE ADVISORS och Sofia Edvardsen för att säkerställa att Kontigo Care och Previct® uppfyller de krav som ställs på en leverantör och ett system som behandlar känsliga personuppgifter. Ett förslag på Biträdesavtal med tillhörande instruktion finns färdigt och kommer skickas till er inom en snar framtid.

Kontigo Care kommer fr.o.m 25 maj att ha ett registrerat dataskyddsombud för att erbjuda en kompetent kontaktyta för er och för att säkerställa att både Previct® och Kontigo Care utvecklas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.