Våra historier Kontigo Care

Våra historier från Kontigo Care

Återfallet lindrades

Kommunens första TripleA-klient är gravt alkoholiserad och har haft LVM-hot hängande över sig en längre tid. Direkt efter den senaste avgiftningen i början på januari började klienten använda TripleA och har varit helnykter fram till mitten på maj. Plötsligt får behandlaren ett SMS på fredag kväll med texten ”jag kommer inte att blåsa. Du förstår […]

Risk för återfall upptäcktes i tid

En svårt alkoholiserad klient i Sunne klarade nykterheten över jul och nyår och en bit in i januari, tack vare TripleA. Efter en tid uppfattade dock behandlaren att klienten hoppade över en del av testerna som enligt överenskommelse skulle utföras dagligen. Klienten önskade även att trappa ned antalet nykterhetstester per dag. I ett tidigt skede förstod behandlaren – […]

Skeptisk blev övertygad

Tranås kommun har genomfört testförsök med TripleA-behandling på två klienter inför ett LVM beslut. Innan testperiodens start var behandlaren skeptiskt inställd, men efter första långhelgen med total nykterhet för den första patienten, förstod behandlaren att TripleA var en förstärkning som gav resultat. Sedan ett år tillbaka lever bägge klienterna ett nyktert liv med TripleA i […]

Vårdtagare känner oro att mista TripleA

Vi här på Vuxenteamet i Tranås använder TripleA och har genom praktisk användning väldigt goda erfarenheter. Initialt påbörjades användandet på personer som var aktuella för LVM (april/maj 2016). En av dessa hade tidigare haft LVM och är dessutom drabbad av diabetes. Personligen var jag väldigt skeptisk till att det skulle fungera, mycket beroende på att […]

Ett steg in i framtiden anser Trollhättans stad

Här har vi använt TripleA sedan produkten kom ut på marknaden som ett komplement i behandlingsinsatserna i vårdtagarens hemmiljö. Det kan till exempel vara individer som kommer hem från ett behandlingshem och befinner sig i den sista fasen på ett LVM. Individen ska beredas boende och sysselsättning, och för att säkerställa nykterhet som är kopplat till lägenhetskontraktet […]

Familjen blev hel igen

Efter en anmälan om våld i en parrelation med överkonsumtion av alkohol och en destruktiv vardag påbörjades en LVU-utredning. Man fann att våldet huvudsakligen var kopplat till alkohol. Med vetskapen om att parets son skulle omhändertas blev både mannen och kvinnan positivt inställda till att genomgå kontinuerliga alkoholtester. Ansvarige för behandlingsenheten hade sedan tidigare kännedom […]