Bruksanvisningar

Här kan du läsa mer om hur Previct fungerar; läs alltid bruksanvisningen innan du börjar använda Previct. Du hittar även bruksanvisningen i appen.

Svenska

Previct Alcohol

Previct Gambling

Suomi

Previct Alcohol

Previct Gambling

Norsk

Previct Alcohol

Previct Gambling

Nederlands

Previct Alcohol

Previct Gambling