Kontigo Care > Nyhetsbrev > Att se något så negativt vända och bli positivt – det är magiskt

Att se något så negativt vända och bli positivt – det är magiskt

Digitalisering, eHälsa och AI. Många modeord blir det men kan det verkligen i praktiken hjälpa människor med beroende? Högst relevant fråga och dessutom handlar det om att använda samhällets resurser på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, det är inte en hemlighet.

Strömsunds kommun är en av alla de modiga kommuner som vågade ifrågasätta det traditionella arbetssättet och se om det skulle gå att förstärka och förbättra dagens arbetssätt med hjälp av eHälsa och ett digitalt verktyg.

Lilla Strömsunds kommun har snabbt sett vad digitalisering kan innebära både för klienterna och de som ger vård och använder idag ett antal Previct-licencer i sin dagliga verksamhet.

Här är ett exempel på vad de redan lyckats åstadkomma.

En klient med långt missbruk av alkohol, ca 15 år av och till blir sämre och LVM-omhändertas. Efter 3 månaders LVM-placering vägrar hen att få flyttas till behandlingshem och kan inte placeras i hemmet med bara en öppenvårdsinsats. Previct börjar användas i Strömsund och efter 4 månader på LVM erbjuds hen att få åka hem förutsatt att Previct används tre gånger per dag. Klienten blir mycket positiv och tackar ja, men omgivningen är mycket skeptisk. Kan det här verkligen fungera med den historia som finns runt klienten? Klienten bygger nykter dag efter nykter dag och kan snabbt återgå till arbetslivet, där absolut nykterhet är en förutsättning.

Barnet som är familjehemsplacerat får börja vara med sin förälder, vilket är en stor lycka för både barnet och föräldern. Klienten är mycket positiv och upplever en stor frihet i vardagen och det är en trygghet för närstående och arbetsgivaren samtidigt som det är en stor besparing för kommunen då LVM-dygnen kraftigt kunde reducerats, samt att hen återgår i arbetslivet.

Men kanske den viktigaste frågan: Vad är kostnaden för att inte få träffa sitt barn eller att inte få vara nära en förälder? Ovärderlig, eller hur?

Strömsunds kommun ser nykterhetstesten i Previct som en grundförutsättning i sitt arbete men använder sig så mycket det går av måendefrågor för att tidigt se trender och kartlägga risker för ”snedsteg” – som de kallar kortare återfall – dessutom hjälper det dem att tillsammans med klienten reda ut när sug uppstår eller så kallade ”tankefällor” med hjälp av ”Hjälp vid sug”-knappen för att aktivt jobba med återfallsprevention. Att tillsammans med klienten få en förståelse för hens vardag och hitta nya möjligheter att hantera svåra situationer hjälper klienterna att förstå sitt beteende och tränas i att bygga positiva beteendemönster och hantera svåra situationer.