Kontigo Care > Våra historier > Att arbeta med Previct som en del av kommunens rehabansvar

Att arbeta med Previct som en del av kommunens rehabansvar

Vad gör man när någon kommer full till jobbet?

Vad gör man när en medarbetare plötsligt är full på jobbet? Kan man fortsättnings- vis lita på den personen? Och hur återfår den som varit påverkad sina kollegors förtroende och respekt? Är det ens möjligt att behålla jobbet? När missbruk uppda- gas på en arbetsplats följs det av en rad jobbiga frågor. Inom Tranås kommun har man lyckats hitta svaret på många av dem. Här har det växt fram ett speciellt sa- marbete mellan olika avdelningar inom kommunen, som gör att den som behöver hjälp med sitt missbruk kan få det både snabbare och effektivare än tidigare.

Läs hela artikeln här!