Vinnare av eHealth Award 2018

Årets eHälsobolag

Nästa generations beroendevård med AI

Previct revolutionerar arbetet för beroendevården med ett digitalt arbetsverktyg som möjliggör realtidsanalys och att återfall kan identifieras på ett tidigt stadium.

Kontigo Care har fått ett flertal utmärkelser

Filmen om Previct

Det här är filmen om de som räddar liv med Previct.
Och några av alla de som blivit räddade.

Se filmen här! 

Kontigo Care vinner eHealth Award 2018

Kontigo Care har vunnit eHealth Award 2018. Utmärkelsen är baserad på regeringens och SKL:s ”Vision e-hälsa 2025”, enligt vilken Sverige skall vara världsledande i e-hälsa år 2025.
Priset delades ut på Vitalis i Göteborg.

Läs mer här ››

Med Previct kan vi upptäcka återfall i realtid

Previct är ett unikt och användarvänligt digitalt e-hälsosystem som i realtid och med hjälp av nykterhetsmätningar och beteendeanalys hjälper vården att tidigt identifiera återfall, vilket ger helt nya förutsättningar att behandla beroendesjukdomar. Previct förenklar behandling och preventivt arbete inom beroendevården.

Kontakta oss för en demo
X

Kontakta oss för en demo!

Fyll i dina uppgifter nedan.

Vi kontaktar dig inom kort för en genomgång av Previct

Finns det någon i din närhet som behöver din hjälp?
Läs mer »
Vill du hjälpa en kollega som du tror har problem med beroende?
Läs mer »
Behandlar du skadligt bruk av alkohol eller spel?
Läs mer »

Förhindra återfall?

Previct möjliggör att återfall kan upptäckas i realtid och på distans och i vissa fall redan innan det inträffar genom att följa individuella beteendeförändringar. Med unik kunskap om individen ges vården helt nya förutsättningar till individanpassade vårdinsatser när patienten behöver det som bäst. Helt enkelt, rätt insats till rätt individ i rätt tid.

Previct Alcohol

Previct Alcohol ett komplement och stöd vid behandling och utredning av skadligt bruk av alkohol. Med Previct Alcohol får behandlaren unik och relevant kunskap om vårdtagarens situation vilket möjliggör en förstärkt vård och möjlighet att identifiera återfall.

Läs mer om Previct Alcohol

Previct Gambling

Previct Spel är ett unikt eHälso-system för behandling och preventivt arbete vid spelberoendeproblematik.

Våra lösningar ger behandlaren kunskap om vårdtagaren i dess hemmiljö och är utformade för att bygga vården utifrån vårdtagarens behov och möjliggör en förstärkt vårdinsats. Informationen erhålls i realtid och behandlaren ges möjlighet att på ett tidigt stadium upptäcka beteendeförändringar, dessutom får patienten stöd och hjälp att på distans att skapa positiva beteendeförändringar, för långsiktiga resultat.

Läs mer om Previct Gambling

God erfarenhet

Vi har genom praktisk användning väldigt goda erfarenheter. Undantag finns då återfall skett, men den snabba kommunikationen har gjort det möjligt att häva processen tidigt. Det finns en oro över att sluta använda Previct hos flera användare.

Vuxenteamet Tranås kommun

Jag är nöjd med Previct.

Jag har bland annat en klient med Aspergers syndrom som fungerar mycket bra med Previct. Hen går på samtal hos mig och har den som ett komplement. Hen säger att Previct "släcker" suget och den impulsiva sidan av att vilja dricka.

Luthagens öppenvård

Individen i fokus

Med individen i fokus och behandling i personens närmiljö får vi med eHälsa kunskap om vad som hänt, vad som händer och vad som riskerar hända. Detta ger oss helt nya förutsättningar att ge vård med dagliga och långsiktiga resultat.

Motala kommun

Det här är Previct

Previct är ett användarvänligt digitalt e-hälsosystem, där patienten alltid står i centrum för vårdinsatsen. Patienten utför stora delar av vården i sin egen hemmiljö och blir medskapare i sin egen vård. Patienten jobbar dagligen med sitt vårdprogram som bland annat består av nykterhetstester med foto-ID, frågor och uppgifter, hjälp vid sug och att skapa nya positiva beteenden. Vården kan följa patienten i realtid och få tidiga varningar vid avvikelser från vårdprogrammet eller risk för återfall.

Systemet är utvecklat i samarbete med vården och ledande forskare.

Analys i realtid
Medicinteknisk produkt
Previct Alcohol har en svenskutvecklad applikation och hårdvara, vilken även produceras i Sverige och är en medicinteknisk produkt. Utvecklad i nära samarbete med framstående vårdaktörer.
Realtidsanalys
Patienten återkopplar dagligen och informationen analyseras i realtid i vår AI-baserade molntjänst. Om det finns avvikelser i beteendet så informeras behandlare.
Ett modernt verktyg
I ett lättöverskådligt modernt gränssnitt varnas behandlaren om avvikelser i beteendet så att denna omgående kan kontakta patienten och förhindra ett återfall.