Vinnare av eHealth Award 2018

Årets eHälsobolag

Nästa generations beroendevård med AI

Previct revolutionerar arbetet för beroendevården med ett digitalt arbetsverktyg som möjliggör realtidsanalys och att återfall kan förutses.

Kontigo Care har fått ett flertal utmärkelser
Co-funded by the Horizon 2020 programme of the European Union

Kontigo Care vinner eHealth Award 2018

Kontigo Care har vunnit eHealth Award 2018. Utmärkelsen är baserad på regeringens och SKL’s ”Vision e-hälsa 2025”, enligt vilken Sverige skall vara världsledande i eHälsa år 2025.
Priset delades ut på Vitalis i Göteborg.

Läs mer här ››

Med AI kan vi förutsäga återfall i realtid

Previct är ett unikt och användarvänligt digital e-hälsosystem som i realtid och med hjälp av vår egenutvecklade AI- och beteendeanalys bland annat kan utläsa beteendetrender och förutsäga återfall. Previct förenklar för behandling och preventivt arbete inom beroendevården.

Kontakta oss för en demo
X

Kontakta oss för en demo!

Fyll i dina uppgifter nedan.

Vi kontaktar dig inom kort för en genomgång av Previct

Finns det någon i din närhet som behöver din hjälp?
Läs mer »
Vill du hjälpa en kollega som du tror har problem med beroende?
Läs mer »
Behandlar du skadligt bruk av alkohol eller spel?
Läs mer »

Förhindra återfall?

Previct möjliggör att återfall kan upptäckas i realtid och i vissa fall redan före det inträffar med hjälp av AI-baserade prediktioner och beteendeförändringar. Med unik kunskap om individen ges vården helt nya förutsättningar till individanpassade vårdinsatser när patienten behöver det som bäst.

Previct Alcohol

Previct Alcohol ett komplement och stöd vid behandling och utredning av skadligt bruk av alkohol. Med Previct Alcohol får behandlaren unik och relevant kunskap om vårdtagarens situation vilket möjliggör en förstärkt vård och möjlighet att identifiera återfall.

Läs mer om Previct Alcohol

Previct Gambling

Previct Spel är ett unikt eHälso-system för behandling och preventivt arbete vid spelberoendeproblematik.

Våra lösningar ger behandlaren kunskap om vårdtagaren i dess hemmiljö och är utformade för att bygga vården utifrån vårdtagarens behov och möjliggör en förstärkt vårdinsats. Informationen erhålls i realtid och behandlaren ges möjlighet att på ett tidigt stadium upptäcka beteendeförändringar, dessutom får patienten stöd och hjälp att på distans att skapa positiva beteendeförändringar, för långsiktiga resultat.

Läs mer om Previct Gambling

God erfarenhet

Vi har genom praktisk användning väldigt goda erfarenheter. Undantag finns då återfall skett, men den snabba kommunikationen har gjort det möjligt att häva processen tidigt. Det finns en oro över att sluta använda Previct hos flera användare.

Vuxenteamet Tranås kommun

Jag är nöjd med Previct.

Jag har bland annat en klient med Aspergers syndrom som fungerar mycket bra med Previct. Hen går på samtal hos mig och har den som ett komplement. Hen säger att Previct "släcker" suget och den impulsiva sidan av att vilja dricka.

Luthagens öppenvård

Individen i fokus

Med individen i fokus och behandling i personens närmiljö får vi med eHälsa kunskap om vad som hänt, vad som händer och vad som riskerar hända. Detta ger oss helt nya förutsättningar att ge vård med dagliga och långsiktiga resultat.

Motala kommun

Det här är Previct

Previct ett unikt och lättanvänt digitalt e-hälsosystem med realtidsinformation som med avancerad AI och beteendeanalys kan identifiera återfall, skapa individanpassad vård och möjliggör motivation på distans samt stöd att skapa positiva beteendemönster.

Systemet är utvecklat i samarbete med vården och ledande forskare.

Analys i realtid
Medicinteknisk produkt
Previct Alcohol har en svenskutvecklad applikation och hårdvara, vilken även produceras i Sverige och är en medicinteknisk produkt. Utvecklad i nära samarbete med framstående vårdaktörer.
Realtidsanalys
Patienten återkopplar dagligen och informationen analyseras i realtid i vår AI-baserade molntjänst. Om det finns avvikelser i beteendet så informeras behandlare.
Ett modernt verktyg
I ett lättöverskådligt modernt gränssnitt varnas behandlaren om avvikelser i beteendet så att denna omgående kan kontakta patienten och förhindra ett återfall.