Vård och Omsorg

new_vard
Hur kan Previct® förbättra vården?

Ett beroende är en sjukdom som kräver både stöd och vård. eHälsa skapar nya behandlingsmöjligheter för beroendevård i form av:

  • Individanpassad vård
  • Ökad kunskap mellan besöken
  • Preventiva insatser
  • Optimal användning av resurserna runt vårdtagaren
  • Långsiktiga och hållbara resultat

På egen hand utför vårdtagaren i sin egen miljö stora delar av vården och behandlaren får en direkt kunskap. Utifrån det ges löpande stöd och motivation vilket resulterar i bästa möjliga behandlingsresultat.

Lösningar genom eHälsa leder till kostnadsbesparingar, och kunskapen som erhålls leder till framgångsrik vård med långsiktiga resultat.

Det är eHälsa för oss.

Kunskap

När du vet vad som händer mellan besöken, kan tydliga faktabaserade vårdinsatser sättas in. Du vet vad som hänt, vad som pågår och vad som är på väg att ske. Kvaliteten på samtalen och behandlingen förbättras och därmed ges förutsättningar för ett lyckat och hållbart resultat.

Individen i fokus

Vårdtagaren ska alltid vara i fokus för att få bästa möjliga vård. Det är all forskning överens om men det kan vara tidskrävande, kräva lång erfarenhet och kompetens. eHälsa skapar helt nya möjligheter och Kontigo Cares plattform är utformad tillsammans med vården för individen.

Kostnads- och tidseffektivt

Genom att få kunskap om individerna som får vård kan man prioritera och jobba proaktivt på ett helt nytt sätt. Dessutom utför vårdtagarna en stor del av sin behandling i hemmamiljö vilket avlastar vården.

symbol_citat

"Vi på Vuxenteamet i Tranås använder TripleA och har genom praktisk användning väldigt goda erfarenheter. Undantag finns då återfall skett, men den snabba kommunikationen har gjort det möjligt att häva processen tidigt. Det som är extra intressant är att samtliga (hittills) som påbörjat användandet av TripleA kan känna lite oro över hur det blir när de inte ska ha den längre."

// Vuxenteamet Tranås kommun

"Med individen i fokus och behandling i personens närmiljö får vi med eHälsa kunskap om vad som hänt, vad som händer och vad som riskerar hända. Detta ger oss helt nya förutsättningar att ge en ny typ av vård där dagliga mål och långsiktiga resultat kan uppnås. Vi har bestämt oss för att förändra och ser eHälsa som en naturlig del i vårt förändringsarbete."

//Therese Johansson enhetschef och Jessica Rös Joutsen sektionschef Motala kommun.

"Jag är nöjd med TripleA. Jag har bla en klient med Aspergers syndrom som fungerar mkt bra med TripleA. Hen går på samtal hos mig och har den som ett komplement. Hen säger att TripleA "släcker" suget. Den impulsiva sidan av att vilja dricka."

// Anna-Carina Söderberg Luthagens öppenvård

"Vi har kört TripleA sedan produkten kom ut på marknaden som ett komplement i behandlingsinsatserna på hemmaplan. Det är allt i från individer som kommer hem från behandlingshem, i sista fasen på LVM, säkerställa nykterhet vid umgänge med barn, undvika resor för att göra kontrollmätningar eller för individer som har ett arbete/socialt sammanhang och inte önskar åka till oss för nykterhetsmätningar. Jag kan starkt rekommendera er att testa denna produkt som är ett steg i framtidens behandling."

// Henric Bergqvist, teamledare Resursforum Barn och Unga i Trollhättans Stad

triplea_ill1
Så fungerar Previct

Du som behandlare skapar snabbt och enkelt en individanpassad vårdplan för patienten som får en vårdtelefon med appar, och vid ett alkoholberoende även en alkoholmätare. Patienten utför dagligen i hemmiljö uppgifter av olika slag som, nykterhetstester, rapportering av mående, KBT-relaterade uppgifter, samt deltagande i AA-möten i enlighet med vårdplanen.

All information överförs sedan direkt till dig som behandlare och vid avvikelser kommer meddelanden i form av sms eller mail.
Du får en unik kunskap om vad som händer patienten mellan besöken som gör att du kan ge en ny typ av vård. Dessutom erbjuder vårdplattformen ett stort antal funktioner som underlättar ditt dagliga arbete. Det förenklar rapportering, prioriteringsverktyg och översikter.

Kontigo Cares patentsökta återfallsprevention gör att risken för återfall kan identifieras tidigt i systemet, och då meddelas du som vårdgivare.

Vill du veta mer om hur Kontigo Care tänker och har skapat lyckade lösningar? Vi värdesätter din nyfikenhet och lyhördhet inför nya utmaningar, och uppmuntrar till idéutbyte och samarbete. 

Hör av dig via telefon 018 – 410 88 80 eller via formuläret.