Previct Gambling

previct-spel-fyrkantig

Previct Gambling är ett eHälso-system för behandling och preventivt arbete vid spelberoendeproblematik.

Våra användarvänliga lösningar ger behandlaren en unik kunskap om vårdtagaren och är utformade för att lätt bygga vården utifrån vårdtagarens behov. Informationen erhålls i realtid, vilket möjliggör en förstärkt vård och möjligheten att på ett tidigt stadium identifiera återfall.

Vårdtagaren får kontinuerligt stöd i sin vardag och utför dagligen anpassade uppgifter efter vårdplanen och blir på så vis medskapare i vården. Det gör att långsiktiga och lönsamma behandlingsresultat uppnås.

Så fungerar Previct Gambling


Behandlaren skapar enkelt och snabbt en individanpassad vårdplan för patienten.

 

Vårdtagaren får en vårdtelefon med app. Patienten utför löpande individanpassade aktiviteter och svarar på måendefrågor i sin hemmiljö.

 

All information överförs i realtid, där den summeras och presenteras lättöverskådligt för behandlaren som sedan kan återkoppla och ge stöd på bästa sätt.

 

Patentsökt återfallsprevention gör att risken för återfall automatiskt identifieras tidigt i systemet och varnar behandlaren.

 

triplea_ill1
webb_handwithtree
Tillsammans bygger vi närproducerad vård

Våra produkter är framtagna tillsammans med vården, vilket är en självklarhet för oss. Läs mer här. Vi vidareutvecklar ständigt och har du idéer som gör din eller dina vårdtagares vardag bättre så förverkligar vi dem gärna med dig.

Känn dig trygg. Kontigo Care har ett kvalitetsledningssystem som är ISO 13485 certifierat, vilket betyder att vi har den kompetens som krävs för att leverera och ge support av medicintekniska produkter.

All datahantering sker enligt gällande lagar och direktiv.

Vi finns och producerar i Sverige, vi tänker närproducerad och innovativ vård. Varje enhet testas noga före den levereras till er och följs kontinuerligt i vår kvalitetsdatabas. Vi sätter användbarhet och säkerhet i fokus, det ska vara enkelt och säkert för dig som behandlare och dina patienter.

Support

Vi förstår att eHälsa och den nya tekniken till en början kan kännas ovan för såväl behandlare som patient. Även den mer teknikvane kan ha frågor och funderingar eftersom verktyget är en ny typ av behandlingsstöd.

Vår support är tränad i att hantera människor i utsatta situationer, därför kan du som vårdgivare alltid känna dig trygg att låta vår support hjälpa både dig och dina patienter.

Är du intresserad av att veta mer om hur vi hjälper andra idag eller hur vi skulle kunna hjälpa dig?

Kontakta Oss

Two hands offering support