TripleA

previct-alkohol-fyrkantig

TripleA är ett komplement och stöd vid behandling och utredning av skadligt bruk av alkohol, så mycket mer än bara kontroll av nykterhet.

Med TripleA får behandlaren unik och relevant kunskap om vårdtagarens situation vilket möjliggör en förstärkt vård och att på ett tidigt stadium identifiera återfall.

Vårdtagaren får kontinuerligt stöd och deltar aktivt i sin vardag och blir på så vis medskapare i vården. Det gör att långsiktiga och lönsamma behandlingsresultat uppnås.

Så fungerar TripleA

Behandlaren skapar enkelt och snabbt en individanpassad vårdplan tillsammans med patienten i en webbaserad vårdportal.

 

Patienten får en trådlös alkoholmätare i fickformat och en vårdtelefon med appar. Patienten utför löpande nykterhetstester och andra uppgifter i sin hemmiljö.

 

All information överförs i realtid, där den summeras och presenteras lättöverskådligt för behandlaren. Behandlaren får unik kunskap om varje vårdtagare och kan utifrån det återkoppla på bästa sätt.

 

Patentsökt återfallsprevention gör att risken för återfall identifieras tidigt i systemet och varnar behandlaren. TripleA systemet är en CE-märkt medicinteknisk produkt.

 

triplea_ill1
symbol_citat

"Jag tror att jag var bland de första att använda TripleA, som jag nu haft i 350 dagar. TripleA är verkligen en kanonprodukt som hjälpt mig i min nyktra tid efter att jag kommit hem från behandlingen."

//Håkan 

"Jag känner mig stolt varje gång jag blåser, ett dagligt mål och ett steg i rätt riktning."

// Sofia, 223 nyktra dagar

"Jag är nöjd med TripleA. Jag har bla en klient med Aspergers syndrom som fungerar mkt bra med TripleA. Hen går på samtal hos mig och har den som ett komplement. Hen säger att TripleA "släcker" suget. Den impulsiva sidan av att vilja dricka."

// Anna-Carina Söderberg Luthagens öppenvård

webb_handwithtree
Tillsammans bygger vi närproducerad vård

Våra produkter är framtagna tillsammans med vården, vilket är en självklarhet för oss. Läs mer här. Vi vidareutvecklar ständigt och har du idéer som gör din eller dina vårdtagares vardag bättre så förverkligar vi dem gärna med dig.

Känn dig trygg. Kontigo Care har ett kvalitetsledningssystem som är ISO 13485 certifierat, vilket betyder att vi har den kompetens som krävs för att leverera och ge support av medicintekniska produkter.

All datahantering sker enligt gällande lagar och direktiv.

Vi finns och producerar i Sverige, vi tänker närproducerad och innovativ vård. Varje enhet testas noga före den levereras till er och följs kontinuerligt i vår kvalitetsdatabas. Vi sätter användbarhet och säkerhet i fokus, det ska vara enkelt och säkert för dig som behandlare och dina patienter.

Så jobbar vi med kvalitetsutredning

Vi jobbar utifrån ett helhetsperspektiv och fokus på att du som vårdgivare ska avlastas och känna dig trygg. Vi jobbar med den senaste tekniken och kvalitetsövervakar varje enhet som är ute på marknaden. Kontakta oss gärna om du vill veta mer.

Användning av TripleA bygger på frivillighet och är en del i en vårdplan.

webb_avvikelser
Two hands offering support
Support

Vi förstår att eHälsa och den nya tekniken till en början kan kännas ovan för såväl behandlare som patient. Även den mer teknikvane kan ha frågor och funderingar eftersom verktyget är en ny typ av behandlingsstöd.

Vår support är tränad i att hantera människor i utsatta situationer, därför kan du som vårdgivare alltid känna dig trygg att låta vår support hjälpa både dig och dina patienter.

Är du intresserad av att veta mer om hur vi hjälper andra idag eller hur vi skulle kunna hjälpa dig?

Kontakta Oss