Familj

webb_familj
Hur kan Previct® hjälpa dig och din familj?

De närstående till en person som lever i missbruk drabbas alltid och en destruktiv miljö uppstår lätt. Med eHälsa erbjuds helt nya behandlingsmöjligheter. Vårdtagaren får i hemmiljö möjlighet att dagligen delta i sin egen vård och vara kopplad till en kontinuerlig uppföljning. Detta ger nya behandlingsresultat samtidigt som familj och vänner avlastas.

Återskapa förtroende

När en beroendeperson kan visa på framsteg och frivillig delaktighet i vården – då händer något. Misstro ersätts med tillit och konflikter blir till ljusa möjligheter när hela familjen kan vara en del i vårdplanen och tillfrisknandeprocessen.

Avlastning

Avlastning är ytterligare en del i vården. Behandlaren får omedelbart information vid avvikelser, vilket ger större möjlighet att snabbt stötta och hjälpa.

I vardagen

Vård och uppföljning utan mötestider att passa underlättar livspusslet och minskar stress för vårdtagaren. Behandlaren får i sin tur kunskap om det föreligger risk för att vårdtagaren hamnar eller har hamnat i utsatta situationer. Utifrån den informationen går det att förstärka och rikta vårdinsatserna samt arbeta proaktivt.

symbol_citat

"Efter ett tag när jag använt TripleA började jag märka att våra konflikter rörande min alkoholproblematik minskade och att min familj sakta började lita på mig. Tydligast var nog effekten på våra barn. Jag var ganska skeptisk till detta först, men nu när jag ser fördelarna vill varken jag eller min familj att jag slutar."  

// mamma, 183 nyktra dagar

"Att få möjlighet att träffa mina barn och att de sakta börjar lita på mig igen, den känslan är obeskrivlig."

// pappa 225 nyktra dagar

triplea_ill1
Så fungerar Previct

Behandlaren tar fram en individanpassad vårdplan för vårdtagaren utifrån den beroendeproblematik som finns. Forskning visar att när vården skräddarsys efter individen och vård ges kontinuerligt, uppnås helt nya behandlingsresultat - en av de många fördelarna med eHälsa.

Vårdtagaren får en vårdtelefon med appar och vid ett alkoholberoende en alkoholmätare i fickformat. Patienten utför dagligen och i sin egen miljö de uppgifter som vårdgivaren och vårdtagaren kommit överens om. Den kontinuitet i vården och kunskapen om individen mellan besöken som vårdgivaren erhåller, ger bättre och mer långsiktiga behandlingsresultat. Dagliga uppgifter varierar utifrån det beroende som behandlas och sträcker sig långt utöver bara kontroll av individen.

All information överförs direkt till behandlaren och vid avvikelser från vårdplanen finns även möjlighet till att du som anhörig får ett sms eller mejl.

Vill du veta mer om hur våra lösningar hjälper andra idag, hur vi skulle kunna hjälpa dig eller er?

Hör av dig via telefon 018 – 410 88 80 eller genom formuläret nedanför.