Arbete

webb_arbete
Hur kan Previct® förbättra din arbetsplats?

Alkohol är ett utbrett problem på arbetsplatser och ofta mycket svårt att upptäcka i tid. Problematiken orsakar olyckor, arbetsbortfall samt skapar konflikter och utbrändhet. Du som arbetsgivare har nu en möjlighet att erbjuda en trygg arbetsmiljö för dina anställda. Kontigo Cares vårdlösning höjer effektiviteten, minskar oro och stress och ger istället kunskap som leder till rätt insats vid rätt tid.

Utredning

Din arbetsplats blir säkrad och du erhåller en värdefull kunskap som ger den anställde en självklar sekretess, med minsta möjliga påverkan i arbetet och vardagen.

Säker och trygg arbetsmiljö

Dagliga nykterhetstester gör att du och dina anställda kan känna er trygga. Fakta, kunskap och ett proaktivt agerande för de med en beroendesituation på din arbetsplats ger en trygg arbetsmiljö.

Kostnads- och tidseffektivt

Dina anställda utför själva dagliga nykterhetstester på arbetsplatsen. En nykter medarbetare presterar bättre och antalet sjukskrivningar sjunker. Du blir av med alkoholproblemen och kan behålla värdefull kompetens. Vinsten av en nykter arbetsdag resulterar i en sund arbetsmiljö.

symbol_citat

"Det var en oerhörd risk jag tog om något skulle inträffa på arbetsplatsen. Hon är en viktig kompetens och en fantastisk kollega men vi är ett litet företag och vi har inte råd med en dyr behandling till. För en liten kostnad har jag nu säkrat vår arbetsmiljö och en bra medarbetare."

// Småföretagare i Mellansverige

"För mig som chef är det en självklarhet att vi har en alkoholpolicy och handlingsplan – och framförallt att vi vågar se problemet och göra något åt det. Det handlar om att kunna säkerställa en god arbetsmiljö, behålla värdefull kompetens, minska konflikter och ta hand om min personal. Kostnaden för en nykter, säker arbetsdag blir oerhörd låg med TripleA."

// HR-chef

triplea_ill1
Så fungerar det

Vid misstänkt eller bekräftad alkoholproblematik på arbetsplatsen får den anställde en vårdtelefon med appar och en alkoholmätare i fickformat. Den används för att bekräfta nykterhet när som helst under arbetstid. Resultaten rapporteras till vårdansvarige och vid avvikelser skickas SMS eller e-postmeddelande till vårdgivaren och/eller arbetsplatsen.

Vill du veta mer om hur Kontigo Care tänker och har skapat lyckade lösningar? Vi värdesätter din nyfikenhet och lyhördhet inför nya utmaningar, och uppmuntrar till idéutbyte och samarbete. 

Hör av dig via telefon 018 – 410 88 80.