Hur kan Previct® hjälpa dig?

Previct® - Prediktion och Prevention

Hur skapar du framgångsrik beroendevård med Previct®?

tripleA_ill2

Med vårt ekosystem samverkar vårdgivare och vårdtagare enkelt och naturligt för att nå långsiktiga och hållbara resultat. Här flödar information kontinuerligt mellan vården och vårdtagaren.

I vår plattform formas vården lätt utifrån individens behov och återkoppling och stöd utgår från vårdtagarens förutsättningar och behov.

Previct ger unika möjligheter att jobba gränsöverskridande mellan kommunalt och regionalt driven vård där individen är i centrum för insatsen och att alla har samma kunskap om händelseförlopp och pratar därmed samma språk.

Individbaserad vård är ofta förknippat med höga kostnader och att vara tids och resurskrävande. Vi förenar avancerad teknik med användarvänliga lösningar och kan då både minska vårdkostnader samtidigt som det möjliggör nya behandlingsresultat.

Avancerad teknik, molnbaserad plattform och Artificiell Intelligens (AI) kan låta skrämmande. Men det handlar om att vårdtagaren i lugn och trygg hemmiljö utför stora delen av vården själv samtidigt som behandlaren får kunskap om vad som händer mellan besöken och vid behov kan ge extra stöd.

Vi erbjuder möjligheten att jobba proaktivt och ger förutsättningarna för framtidsvård.

symbol_citat

"Vi på Vuxenteamet i Tranås använder TripleA och har genom praktisk användning väldigt goda erfarenheter. Undantag finns då återfall skett, men den snabba kommunikationen har gjort det möjligt att häva processen tidigt. Det som är extra intressant är att samtliga (hittills) som påbörjat användandet av TripleA kan känna lite oro över hur det blir när de inte ska ha den längre."

// Vuxenteamet Tranås kommun

Jag känner mig stolt varje gång jag blåser, ett dagligt mål och ett steg i rätt riktning.

// Sofia, 223 nyktra dagar

"Med individen i fokus och behandling i personens närmiljö får vi med eHälsa kunskap om vad som hänt, vad som händer och vad som riskerar hända. Detta ger oss helt nya förutsättningar att ge en ny typ av vård där dagliga mål och långsiktiga resultat kan uppnås. Vi har bestämt oss för att förändra och ser eHälsa som en naturlig del i vårt förändringsarbete."

//Therese Johansson enhetschef och Jessica Rös Joutsen sektionschef Motala kommun.

"Jag är nöjd med TripleA. Jag har bla en klient med Aspergers syndrom som fungerar mkt bra med TripleA. Hen går på samtal hos mig och har den som ett komplement. Hen säger att TripleA "släcker" suget. Den impulsiva sidan av att vilja dricka."

// Anna-Carina Söderberg Luthagens öppenvård